Produkt dnia
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU

 

 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy https://enjoyment.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Administratorem sklepu,  jest firma Labla Krzysztof Tomaszewski, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532303287REGON:523638574, TEL. 579968314
 3. Firma Labla Krzysztof Tomaszewski, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532303287REGON:523638574 bierze odpowiedzialność za jakość sprzedawanych w sklepie internetowym produktów.
 4. Projekty i treści znajdujące się na stronie sklepu internetowego https://enjoyment.pl są autorstwa i własnością firmy Labla Krzysztof Tomaszewski, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532303287REGON:523638574.
 5. Opisy techniczne produktów są sporządzone przez Labla Krzysztof Tomaszewski, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532303287REGON:523638574
 6. Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu https://enjoyment.pl oraz określa on zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w sklepie („Towary” lub „Towar”), składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
 7. Dostęp do regulaminu każdy użytkownik sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin sklepu” umieszczonego na stronie sklepu.
 8. Informacje o Towarach w sklepie m.in opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 

 2

Zasady korzystania ze sklepu i zawierania umowy sprzedaży towarów

 

 1. Sklep https://enjoyment.pl umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem sklepu („Klient”), a Labla Krzysztof Tomaszewski, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532303287REGON:523638574.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.
 5. Klient, który skorzystał ze sklepu, zobowiązany jest do:
 6. a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 7. b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 8. c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
 9. d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
 10. e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

 

 3

Zawarcie umowy sprzedaży

 

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT. W szczególności Klient musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie swojego konta. 
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji. 
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów i wysłania zamówienia Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia. 
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Labla Krzysztof Tomaszewski, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532303287REGON:523638574 co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia oraz Regulaminem. 
 8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia Wskazana wyżej wiadomość stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta. 
 9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Labla Krzysztof Tomaszewski, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532303287REGON:523638574 umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. 
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem. 
 11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
  1. dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,
  2. transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych,
  3. płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 

 4

Formy płatności

 

 1. W przypadku zamówienia z dostawą Klient może wybrać następujące formy płatności:
  1. przelew w systemie płatności internetowych PayU
  2. płatność w systemie Masterpass
 2. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
 3. Operatorem systemu płatności internetowych jest PAYU S A (KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 300523444)

 

5

Dostawa i odbiór Towarów

 

 1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia.
 2. Klient ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:
  1. wysyłka towaru na adres wskazany przez Klienta;
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia poprzez przelew w systemie płatności internetowych.
 4. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.
 5. Wysyłka towaru, o której mowa w ust. 2.a powyżej, może nastąpić w drodze przesyłki kurierskiej lub elektronicznie jeśli jest to produkt cyfrowy;
 6. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany w zamówieniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Paczki wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele i święta.
 8. Przesyłki elektroniczne są dostarczane w soboty, niedziele i święta.
 9. Możliwe formy dostawy to: F - Kurier InPost, F - Paczkomat InPost, F - Kurier Fedex (dla adresów zagranicznych).

 

Odstąpienie od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie towaru.
 2. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość odstąpienie od umowy, pod warunkiem, że towar posiada wszelkie metki i nie posiada śladów użytkowania.
 3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia konsument musi poinformować Administratora Labla Krzysztof Tomaszewski, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532303287, REGON: 523638574 ( e-mail: enjoyment.sklep@gmail.com ) o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od umowy.
  Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz na adres Sprzedawcy: Labla Krzysztof Tomaszewski, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532303287REGON:523638574 niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem 14 dni.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 11. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia Sprzedawcy na ebooka i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej "Umową". W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest traktowane przesłanie Klientowi linku umożliwiającego pobranie stanowiącego przedmiot zamówienia ebooka na podany przez Niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub udostępnienie linku w koncie klienta na stronie https://enjoyment.pl, w tym przypadku z datą udostępnienia tego linku Umowa zostaje zawarta.  
 12. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:  
  1. zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani  
  2. gdy pobrał zamówionego ebooka.  

 

7

Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

 

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (rękojmia). Odpowiedzialność ta jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556[1]-556[3] k.c. oraz art. 559-561 k.c.
 4. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub wady prawne.
 5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Labla Krzysztof Tomaszewski, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem: „Reklamacja”.
 6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14-dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera tzw. protokół szkody. 

 

 8

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów są przetwarzane przez : Labla Krzysztof Tomaszewski, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532303287REGON: 523638574 realizacji umowy oraz, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Sklep.
 2. Administratorem tych danych jest : Labla Krzysztof Tomaszewski, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532303287REGON: 523638574
 3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

 9

Informacje dotyczące świadczenia usługi

 

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi:
  1. Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  2. Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
  3. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
 2. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  3. Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Labla Krzysztof Tomaszewski informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

10

Własność intelektualna

 

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu

 

11

Zakup e-booka

 

11.1

Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na ebooki  

 

 1. Klient zamawia ebook za pośrednictwem Sklepu stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych w niniejszym regulaminie oraz na stronie zamawianego produktu.
 2. Klient dokonuje zamówienia ebooka zaznaczając wybrany przez siebie tytuł i typ pliku (format) za pomocą opcji "Dodaj do koszyka", a następnie w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia. Zastrzega się przy tym, że przy każdym tytule ebooka, oferowanego Klientowi, Sprzedawca zamieszcza w  dodatkowe ogólne postanowienia określające zakres udzielonej na korzystanie z niego licencji, typ pliku i ewentualnie inne dane dotyczące tego tytułu. Klient winien bardzo dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przesyłając - w miejsce potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub linku na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej stosowną wiadomość. Jeżeli okazałoby się, że Klient dokonał już zapłaty, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.  
 4. Płatność winna zostać dokonana on-line, chyba że Sprzedawca zaproponuje także inne formy płatności.
 5. Sprzedawca oświadcza, że w sytuacji ujawnienia przez Klienta linku, o którym mowa powyżej lub adresu poczty elektronicznej (loginu) i hasła lub danych umożliwiających dostęp do konta Klienta w sklepie osobie trzeciej osoba ta może dokonać pobrania zamówionego ebooka w miejsce Klienta; stąd też uprasza się Klienta o nieudostępnianie ww. linku, hasła do ww. poczty elektronicznej ani danych umożliwiających dotarcie do jego konta w sklepie. Pobranie pliku zawierającego zamówionego ebooka za pomocą linku przesłanego przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta lub pobranego z jego konta w sklepie jest traktowane przez Sprzedawcę jak pobranie tego pliku przez Klienta, który go zamówił.  
 6. Po pięciokrotnym pobraniu ebooka każdy z udostępnionych Klientowi linków, o których mowa odpowiednio w  powyżej, stanie się nieaktywny. Zamówienie zostaje zrealizowane z momentem ostatniego pobrania ebooka.  
    

11.2

Licencja na korzystanie z ebooka

 

 1. Każdy ebook oferowany za pośrednictwem https://enjoyment.pl stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.  
 2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji lub dalszej licencji (sublicencji) na korzystanie z zakupionego przez Klienta za pośrednictwem sklepu ebooka, w zależności od tego, czy Sprzedawcy przysługuje tylko licencja czy też autorskie prawa majątkowe do ebooka. W tekście Regulaminu zarówno licencja, jak i dalsza licencja (sublicencja) są określane mianem licencji, bez rozróżnienia, czy chodzi o licencję czy sublicencję.  
 3. Zakres udzielonej licencji na korzystanie z ebooka, w tym okres jej obowiązywania, może różnić się w odniesieniu do różnych ebooków.
 4. Z datą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu linków, o których mowa odpowiednio do sposobu płatności, zostaje udzielona Klientowi, który to zamówienie złożył, licencja na korzystanie z ebooka objętego jego treścią, w zakresie określonym w Regulaminie oraz postanowieniach doprecyzowujących zakres licencji podanych na stronie https://enjoyment.pl obok tego ebooka, takich w szczególności, które określają:
  1. dopuszczalną ilość pobrań jednego ebooka; w braku takiego postanowienia w opisie obok ebooka, przyjmuje się, że Kupujący może pobrać danego ebooka 5 razy;  
  2. sposób zabezpieczenia ebooka, który może wpływać na zakres korzystania z niego poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając Umowę akceptuje; w związku z powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na danego ebooka dokładnie zapoznać się z informacją o zabezpieczeniu;  
  3. brak prawa lub prawo skopiowania tekstu ebooka lub określonej ilości znaków; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że pobrany ebook nie może być kopiowany;  
  4. prawo lub brak prawa dokonywania wydruku tekstu ebooka; w braku informacji na ten temat należy przyjąć, że prawo takie nie przysługuje; w przypadku przyznania takiego prawa obok ebooka wskazuje się liczbę jego stron, które mogą zostać wydrukowane; w braku liczby należy przyjąć, że chodzi o nie więcej niż 20 (dwadzieścia) stron ebooka łącznie;  
  5. termin obowiązywania licencji, z tym, że w braku takiego terminu licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony;  
  6. inne elementy, o ile zostaną podane obok ebooka. (Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się zarówno z treścią Regulaminu, Regulaminu sklepu internetowego, jak i postanowieniami doprecyzowującymi treść udzielonej licencji, podanymi na stronie Księgarni obok tego ebooka).  
 5. Licencja na korzystanie z zakupionego ebooka:  
  1. umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w postanowieniach zapisanych obok ebooka na stronie Księgarni, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych, ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Zastrzega się , że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedawcę prawa do jej udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego do korzystanie z ebooka na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Sprzedawcy praw autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji.  
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, usuwania błędów ebooka.  
 7. Klient, który zakupił ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.  
 8. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z ebooka przez niego zakupionego.
 9. Dana licencja na korzystanie z ebooka umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie przez Sprzedawcę. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Klienta, który zakupił ebooka, innych uprawnień.  

 

11.3

Zabezpieczenia ebooka

 

 1. Każdy ebook może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym (watermarkiem). Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane, zostanie podana przy opisie ebooka.
 2. Przy każdym ebooku znajduje się informacja o jego zabezpieczeniu.  
 3. Nie wolno usuwać zabezpieczenia ebooka. Klient, który nabył ebooka zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.  

 

11.4

Wymagania techniczne i technologiczne    

 

 1. Aktualne wymagania techniczne i technologiczne będą dostępne na stronie zamawianego produktu.
 2. Zastrzega się jednocześnie, że, o ile z opisu podanego przy danym ebooku na stronie https://enjoyment.pl nie będzie wynikać nic innego:
  1. przy pierwszym otwarciu pliku zawierającego zakupionego ebooka jest konieczne połączenie z Internetem,
  2. do czytania ebooków zabezpieczonych znakiem wodnym nie jest wymagane stosowania specjalnych programów. System zabezpieczeń umożliwia dowolne odczytywanie ebooków na wszystkich urządzeniach odtwarzających wybrany format. 

 

11.5

Rozwiązanie/odstąpienie od umowy - zakup ebooka

 

 1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia Sprzedawcy na ebooka i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej "Umową". W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia jest traktowane przesłanie Klientowi linku umożliwiającego pobranie stanowiącego przedmiot zamówienia ebooka na podany przez Niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej lub udostępnienie linku w koncie klienta na stronie profinfo.pl; w tym przypadku z datą udostępnienia tego linku Umowa zostaje zawarta.  
 2. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:  
  1. zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty, ani  
  2. gdy pobrał zamówionego ebooka.  
 3. Akceptując regulamin kupujący wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Kupujący akceptuje, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

 

12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

13

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.  
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
 5. Administrator Labla Krzysztof Tomaszewski, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532303287REGON: 523638574, nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 6. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 7. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Klienci posiadający konto w Sklepie, zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. 
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2023 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl